Due Diligence -tarkastus

Due Diligence –tarkastuksen ensisijainen tarkoitus on antaa yrityskaupan osapuolille selkeä kuva kaupan kohteen taloudellisesta tilanteesta, arvosta sekä sopimusoikeudellisista vastuista ja riskeistä.

Due Diligence –tarkastus tehdään yrityskaupan päätöksenteon tueksi sekä kaupan kohteen arvon määrittelemiseksi. Kokonaistavoitteena Due Diligence –prosessissa on varmistua siitä, että yrityskaupalla on mahdollista saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Sopimusoikeuden näkökulmasta Due Diligence –tarkastus on perusteltu ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi.